ค้นหาผู้ผลิตที่มีคุณภาพและซัพพลายเออร์ส่งออกผู้นำเข้าผู้ค้าส่งผู้ซื้อทั่วโลกใน thai2m

อีเมล :[email protected]


 
คำอธิบายการเก็บเงิน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด :ค่าผลิตภัณฑ์ + ค่าขนส่ง + 1%~10%ของค่าบริการ

 

1.ค่าผลิตภัณฑ์ :บันทึกในใบราคาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในใบเสนอราคา (โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดทำ )
2.ค่าขนส่ง :ค่าขนส่งในประเทศเพื่อออกนอกประเทศ + ค่าขนส่งระหว่างประเทศ

 

ค่าขนส่งในประเทศเพื่อออกนอกประเทศ เป็นเพราะเจ้าของโรงงานหรือประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน
การขนส่งระหว่างประเทศจะขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่น อีเอ็มเอส การส่งด่วนทางไปรษณีย์ ทางทะเล ทางอากาศ3.ค่าบริการ

 

ค่าผลิตภัณฑ์ + ค่าขนส่ง ค่าบริการ
<13500฿  900฿
13500฿~45000฿ 10%
>45000฿  1~10%

 

 


ถ้ามีงบประมาณ กรุณาสอบถามรายละเอียดราคาเพื่อแจ้งงบประมาณของคุณ เพื่อรวดเร็วในการเสนอราคา
อื่นๆ ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนการตรวจสอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ สามารถเพิ่มเติมราคานอกหนือจากนี้ได้

หมายเหตุ :ในลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือในสถานการณ์ลูกค้ามีความต้องการเป็นพิเศษ
ค่าใช้จ่ายและค่าบริการข้างต้น สูตรการคำนวณมีข้อแตกต่าง